Pages Navigation Menu

КАМЕРНИЙ ХОР «КРЕДО», М. КИЇВ

Песнопения и молитвы. Г.Свиридов

Песнопения и молитвы. Г.Свиридов

Цикл «Песнопения и молитвы» — твір, якому належить особливе місце у доробку Георгія Свиридова. Цей твір, за велінням долі, став останньою роботою композитора. Він виявився не лише фактичним завершенням творчого шляху митця, а й логічним підсумком цілого напряму, що визрівав упродовж останніх трьох десятиліть його життя. Умовно цей напрямок можна назвати духовно-музичним. Умовно – бо важко у Свиридова відокремити суто духовні твори у традиційному розумінні цього слова від світських: поема «Отчалившая Русь», кантата «Светлый гость», хор «Душа грустит о небесах» (всі на вірші С. Єсеніна) або хоровий цикл «Песни безвременья» (на вірші О. Блока) буквально пронизані євангельськими образами й персонажами, цитатами з Псалтирі й Нового Заповіту, пронизані релігійною символікою та мотивами. У зв’язку з цим, доречно навести класифікацію музики, яку записав Свиридов в одному із своїх зашитів:
Музика: а) церковна: б) світська: в) духовна.
а) призначена для виконання у Храмі і є частиною обряду канонічного, традиційного, узаконеного:
б) світська, виконувана на концерті або в театрі:
с) духовна музика – і те, й друге. Музика, позначена впливом Духа Святого»
Або інший запис: «Духовне мистецтво у світських формах. У ньому панує високоурочистий дух православного богослужіння». При написані «Песнопений и молитв» Свиридов поставив перед собою незвичайне завдання – створити світську за формаю, але православну за духом «літургійну музику». Ще одним свідченням оригінальності задуму композитора може служити факт вибору й підготовки ним для циклу суто богослужебних текстів – з Псалтирі, акафістів, молебнів, літургії. Відомо, що при цьому він повинен був точно відтворити у піснеспівах літургійний текст. За окремим винятками, усі відібрані Свиридовим тексти зазнали переробки,яка полягала у змінені окремих складів у словах, заміні закінчень або використані аналогів із сучасної російської мови. Основним критеріїм служило тут «звучання розспіваного слова». У цьому не було ані нехтування церковною традицією, ані прояву авторської сваволі. Це – композиційний принцип Свиридова (він ніколи не писав «музику на вірші», а намагався об’єднати музику й слово в єдине музично-поетичне ціле). Невипадково у назві композитор відмовився від традиційного підзаголовка «З православного обіходу», замінивши його незвичним словосполученням: «З літургійної поеїзії». Для Свиридова Молитвослов і Псалтир були не лише богослужебними книгами, а й зразками найвищої поезії.
До твору увійшли 26 окремих номерів, що склали п’ять розділів. Як уже зазначалось вище, твір не було завершено, а численні чорнетки, ескізи свідчать про те, що робота над циклом перебувала у стадії накопичення матеріалу. Автор сам до кінця ясно не уявляв остаточної форми твору.
На диску у виконанні камерного хору «Кредо» цикл вибудований «хронологічно». Після двох молитв ідуть розділи: «Из Ветхого Завета», «Странное рождество видевше», «Неизреченное чудо», «Се Жених грядет во полунощи». Таким чином, усі хори циклу групуються навколо основних біблейських подій: Старий Заповіт – Різдво – Таємна вечеря — Воскресіння Христа. Широта задуму автора грандіозна – тут усе життя людського Духа від створення світу до наших днів.
Музичні засоби твору надзвичайно багаті – автор використовує ансамблі, соло, двухорність, антифонні зіставлення чоловічих та жіночих хорів, величезні розділення всередині кожної партії, полішаровість, багату гармонійну мову, найрізноманітніші ритмічні форми… Цикл може служити справжньою енциклопедією щодо використання тембральних барв хору. Водночас музика циклу успадковує традиції церковної музики і своїм корінням сягає давніх піснеспівів. І ще одну особливість циклу найкраще характеризують слова вчителя Г. Свиридова – Д. Шостаковича, сказаними стосовно іншого твору композитора: «Як мало нот, як багато музики…!»
Перед нами – видатний твір геніального Майстра, де кожна інтонація сповнена глибокого змісту, а кожна фраза «осяяна присутністю Духа Святого».

      Track 8

Достойно есть

      Track 19

Молитва слепого

      Track 17

Се Жених грядет

      Track 7

Странное рождество видевше

Обложка свиридов русоглавлениеimg001